ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระเบียบการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โดยผู้ผ่านการพิจารณาในระดับอาชีวศึกษาจะได้รับเงินทุน ปีละ 15,000 บาท จำนวน 50 ทุน
และระดับปริญญาตรีได้รับเงินทุน ปีละ 30,000 บาท จำนวน 50 ทุน

Facebook : Help Student to Graduate Scholarship โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ

ติดต่อ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
063-9246336

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
3 พ.ย. 2564 08:40:09 น.
แก้ไขล่าสุด: 3 พ.ย. 2564 08:50:53 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.