ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโดย มหาวิทยาลัย State University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโดยมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้
 

Call for Scholarships at State University of New York 2024-2025

Attention King Mongkut'S University of Technology North Bangkok graduates and students! Take advantage of this scholarship opportunity, which covers 70% of the tuition fee. Please note that the deadline to apply is **December 03rd**.

IBS Americas is pleased to announce that is now accepting applications for scholarships at the State University of New York! The scholarships are designed to support talented and driven students who want to improve their skills and knowledge in areas related to management, communication, innovation, marketing, and finance. We aim to create opportunities and expand horizons by offering an international experience. 

To learn the requirements and obtain the application form, access: Call for Scholarships in New York

Registration to participate in the selection process is free and 100% online.

Requirements - to apply you must, by the time of the chosen intake:

– Be at least 18 years old 
– Have completed the 4th semester of the degree.
– Have at least an intermediate level of English proficiency. 

You can apply for one of the following courses:

Marketing & Value Management (MVM)

Corporate Financial Management (CFM)

Competitive Project Management (CPM)

Business Sustainability for Leaders (BSL)

Strategic Thinking (ST)

Business English (BE) – only Albany

Programs features:

– Classes entirely in English.
– Short-term courses on-site, 3 weeks during January or July.
– Business English module included.
– Classes with professors from the university, with Ph.D. and great executive experience.
– Wide possibility of International Networking.
– Experience local lifestyle and tourism attractions.

Hope to see you at the State University of New York!

21 พ.ย. 2566 14:25:02 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธนกร / นักวิเทศสัมพันธ์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.