ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
29 พ.ย. 2566 15:55:54 น.
โพสต์ข่าวโดย: สิทธินีย์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.