ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ห์ประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2024 International Capstone Design Project for Smart Mobility (ICDP)

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Halla University มหาวิทยาลัย Korea National University of Transportation (KNUT) และมหาวิทยาลัย Andong National University สาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “2024 International Capstone Design Project for Smart Mobility (ICDP)” ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ ต่อยอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้แนวคิดวิเคราะห์แบบ Capstone Design โดยมุ่งเน้นด้านการเคลื่อนที่และการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ต่อการบริการด้านสุขภาพในสังคม

 

ในการนี้ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับ ปวช. และปริญญาตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ได้ที่ https://shorturl.asia/BkAST ทั้งนี้นักศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/AQtpp8peHxxrooz9A หรือสแกน QR Code ท้ายเอกสารนี้ สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หมดเขต 8 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ International Cooperation Centre (ICC) โทร. 081-9461443 โดยมีรายละเอียดจามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
18 ธ.ค. 2566 10:21:58 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธนกร / นักวิเทศสัมพันธ์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.