ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2567-2568

       ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีนประจำปีการศึกษา 2567/2568

       หากมีผู้สนใจจะต้องเสนอชื่อผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องมายังศูนย์ความร่วมมือนานาชาติในเบื้องต้นเพียง 1 คน ภายในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ Link: ทุน CSC ประจำปี 2567-2568 (สมัครผ่าน อว.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9206 2509 (นายธรรมปพน  บุญทัน)

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
26 ธ.ค. 2566 08:44:34 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธัญญชล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.