ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จัดแข่งขันประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียน

       ด้วยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ได้จัดกิจกรรม ITED Open House 2024 ภายใต้ชื่อ "เปิดโลกการเรียนการสอนยุคดิจิทัลสู่การเรียนรู้วิถีใหม่" และดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสากหรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้ชื่องาน "เปิดโลกการศึกษาสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียว (Education to be Green Economy Innovation)" ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

       จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อฯ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 สมัครได้ที่ Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeckn3jR8ZeDUk5N6MANWpwV6Su4ViigNUxao9qOs9YfZacw/viewform 
เพื่อทำการคัดเลือกและประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดกิจกรรม https://drive.google.com/file/d/1-pZSWBt0GFuES4490bOlN-4jD0IpATK6/view

 

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
11 มี.ค. 2567 09:10:08 น.
แก้ไขล่าสุด: 11 มี.ค. 2567 10:08:59 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธัญญชล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.