ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KMUTNB WALK-RUN 2024 ครั้งที่ 7

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรและประชาชนทั่วไป ดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรู้จักชื่อเสียงของ มจพ. มากขึ้น จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรม "มจพ. เดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ 2 พระราม ประจำปี 2567 (KMUTNB WALK - RUN 2 RAMA BRIDGES 2024)" ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 04.30 - 08.00 น. 

    ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีส่วนร่วมกิจกรรมฯ ทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ KMUTNB WALK-RUN 2024 ครั้งที่ 7 โดยมีอัตราค่าสมัครดังนี้
ประเภทการสมัคร
• FUNRUN 5 km ค่าสมัคร 590 บาท
• MINI MARATHON 12.7 km ค่าสมัคร 690 บาท
• VIP ค่าสมัคร 2000 บาท สามารถเลือกวิ่งระยะ 5 และ 12.7 km ได้

    โดยบุคลากร มจพ. และผู้ที่ติดตามที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านไฟล์ Excel โดยดาวน์โหลดไฟล์ Excel ได้ที่ https://url.in.th/thHoH (โดยขอให้รวบรวมข้อมูลมาเป็นกลุ่มหน่วยงานของท่าน) และส่งไฟล์กลับมาที่ Email : alumni@eng.kmutnb.ac.th ภายในไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และรอการยืนยันตอบกลับทางอีเมลล์แล้วจึงจะสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5552000 ต่อ 8124 หรือ Page Facebook : Kmutnb Walk-Run 2024

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
30 พ.ค. 2567 16:29:36 น.
โพสต์ข่าวโดย: กชพรรณ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.