ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (S-MDNS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566

ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (S-MDNS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
4 มิ.ย. 2567 14:39:02 น.
โพสต์ข่าวโดย: สมพล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.