ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนการศึกษา ทุนตรีศูลย์ศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

       ด้วย สถาบันศาสตร์แห่งปราชญ์ตั้งเป้าหมายที่จะมอบทุนกาศึกษาให้กับนักเรียน - นักศึกษา ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร รวมจำนวน 20 ทุน โดยแต่ละทุนให้การสนับสนุนค่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นางสาวธัญญารัตน์  ขำเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ 
โทร. 063-157-9705 หรือ thanyarat@thuppanun.com

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
11 มิ.ย. 2567 16:01:00 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธัญญชล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.