ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และสินค้าบริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

เรียน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

    ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน และจำหน่ายสินค้าบริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 ด้านภาควิชาครุศาสตร์โยธา อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2567 - 22 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
    ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254 และ 3255 ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัครครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดการรับสมัครมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
17 มิ.ย. 2567 13:36:00 น.
โพสต์ข่าวโดย: กชพรรณ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.