ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2567 จากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

     ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งจะมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่องและไม่มีเงื่อนไขผูกพัน

ส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2567

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
20 มิ.ย. 2567 16:29:45 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธัญญชล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.