ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2025 (I - New Gen Award 2025)

เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2025" (I - New Gen Award 2025).

        ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2025" (1 - New Gen Award 2025) เพื่อให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต สำหรับ ปีงบประมาณ 2568 วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2025" (I - New Gen Award 2025) ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

        ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาของท่านที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) http://nriis.nrct.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 และศึกษารายละเอียดการเสนอผลงานเพิ่มเติมได้ที่ OR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
25 มิ.ย. 2567 14:13:01 น.
แก้ไขล่าสุด: 25 มิ.ย. 2567 14:15:24 น.
โพสต์ข่าวโดย: กชพรรณ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.