ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดวันยื่นคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ
ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

สอบวัดคุณสมบัติ (ข้อเขียน) 
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567

สอบวัดคุณสมบัติ (ปากเปล่า) 
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567  

สำคัญมาก!!!! โปรดศึกษาแนวปฏิบัติในการเตรียมตัวสอบตามเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
10 ก.ค. 2567 14:59:56 น.
โพสต์ข่าวโดย: มสารัศม์ / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.