ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา และทุนวิจัยต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส สำหรับปี 2022 และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูล หรือเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนต่างๆ ได้พบปะ พูดคุย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์)

ขอประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งขอรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับฟังการบรรยายเรื่องทุนการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูล แจ้งไปยังสถานทูตฝรั่งเศสและกำหนดวันและเวลาการบรรยาย

 

โดยทุนการศึกษาหลักในปี 2022 สำหรับนักศึกษา และนักวิจัยในประเทศฝรั่งเศส มีดังนี้

 

1.   Franco-Thai Scholarship Program : ยินดีต้อนรับ, Bienvenue ! :: FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM (francothai-science.com)

2.   Junior Research Fellowship Program : https://www.thailande.campusfrance.org/en/junior-research-fellowship-program

3.   PHC Siam Mobility program : https://tm.kmutnb.ac.th/news.php?slug=franco-thai-mobility-programme-phc-siam

 

ขอรบกวนให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์มายัง นายธนกร พลภักดี หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อีเมล thanakorn.p@itd.kmutnb.ac.th  ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อจะดำเนินการประสานงานไปยังสถานทูตฝรั่งเศสต่อไป

2 ธ.ค. 2564 14:32:15 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธนกร / นักวิเทศสัมพันธ์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.