ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลงานการประกอบการ เข้ารับการพิจารณา รางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี/นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565

ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลงานการประกอบการ
เข้ารับการพิจารณา รางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี/นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา อีกทั้งได้รังสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ 
มาเพื่อตอบสนองการพัฒนาของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมเจตนารมณ์ "คุณภาพคนไทยคือคุณภาพสังคมไทย"
และร่วมกันส่งเสริมการทำความดี ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ คณะทำงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน พิจารณาจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านผลิตหรือจำหน่าย 
หรือจัดส่งผลงานวิจัยและพัฒนา หรือจัดส่งผลงานการประกอบการ เข้ารับการพิจารณารางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี/นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 ทั้งนี้ทางโครงการ
ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว สำหรับกำหนดการพิธีมอบรางวัล ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี/นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565
ได้กำหนดไว้เบื้องต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ประสานงาน : คุณวรินทร สุธรรมซาว
095-6145492
 

ติดต่อ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
063-9246336

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
27 ธ.ค. 2564 09:28:26 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.