ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

รับสมัครโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มจพ. ปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567 ระยะเวลา 5 ปี และในปีการศึกษา 2565 ได้กำหนดการเปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการทุนฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2565  ดังนี้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

คัดเลือกข้อเสนอโครงการและประกาศผล  ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

คัดเลือกนักศึกษาและประกาศผล   ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1POFeU3nqBwlbDneLQmhvCEBzfK1F6y97?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416, 2417

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
5 ม.ค. 2565 09:40:17 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.