ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565

     ตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อมุ่งเชิดชูเกีรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นจะได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย  ซึ่งผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จะต้องมีจากการเสนอชื่อเท่านั้น ส่วนผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีรุ่นใหม่ อาจมาจากการเสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง

     บัดนี้ถึงกำหนดเวลาในการพิจารณา ขอเชิญเสนอชื่อหรือสมัครบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2565

     สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" เพิ่มเติมได้ที่ www.promotion-scitec.or.th/outtechaward.htm

     และ รางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" เพิ่มเติมได้ที่ www.promotion-scitec.or.th/youngtechaward.htm

     โดยสามารถเสนอชื่อผ่านทางอีเมล thaitechaward@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

13 ม.ค. 2565 15:39:00 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.