ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

 

ทั้งนี้ การสมัครเข้าร่วมโครงการ ขอให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาชาวต่างประเทศหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศในสังกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลและจัดส่งใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมบันทึกข้อความ มาที่ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารใบสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ลิงก์ต่อไปนี้

International Youth 2022 - Google Drive

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
11 พ.ค. 2565 13:45:44 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธนกร / นักวิเทศสัมพันธ์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.