ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย

     ด้วยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกับนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย" ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมิจทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
12 ต.ค. 2565 15:08:20 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.