ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ประจำปีการศึกษา 2566

      ประกาศให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2566 โดยผู้ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ต้องมีชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ตามที่กองทุนฯ กำหนด เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2566 ได้รับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

กำหนดชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2566 **กำหนดส่งเอกสารประมาณเดือนมิถุนายน 2566 (แต่ให้รอดูประกาศจากเพจอีกทีนะ)**
.
 1. ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง :
- เป็นผู้กู้ยืม มจพ. แล้วเลื่อนชั้นปีในแต่ละระดับ เช่น ปวช. ปี 1 ขึ้นปี 2 / ป.ตรี ปี 2 ขึ้นปี 3
- เป็นผู้ที่เคยกู้ยืมที่ มจพ. แล้ว แต่เว้นไปไม่ได้กู้ แต่ปี 2566 นี้ ขอกลับมากู้อีกครั้ง
- เป็นผู้กู้ยืมที่เคยลาออกจาก มจพ. แล้วสอบเข้ามาเรียนใหม่
.
 2. ผู้กู้รายใหม่ จำนวนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง :
- เป็นนักศึกษา มจพ. ที่จะขอกู้เป็นครั้งแรก
- เป็นผู้กู้ยืม มจพ. เปลี่ยนระดับ เช่น ปวช. เปลี่ยนเป็น ป.ตรี
- เป็นนักศึกษาใหม่

กยศ.
กยศ_kmutnb
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
2734

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
28 ก.พ. 2566 13:27:12 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.